Znaki ze strzałkami są używane do oznaczania niebezpiecznych miejsc

Na polskich drogach można spotkać dwa rodzaje strzałek. Ta skierowana w lewo oznacza ostrożność lub niebezpieczeństwo przed Tobą, natomiast strzałka skierowana w prawo wskazuje miejsce niebezpieczne.

Jeśli przyjrzysz się uważnie, zauważysz, że obie strzałki mają dodatkowe znaczenie: trójkąt na końcu strzałki oznacza "skręć w tym kierunku"; natomiast "grot" skierowany w dół oznacza, że należy zjechać z drogi. Nie są one tak powszechne, ale można je zobaczyć w pobliżu zjazdów z autostrad, gdzie nie ma znaków wskazujących, który zjazd jest który.

Ruch jednokierunkowy. Innym ważnym znakiem, na który należy zwrócić uwagę, jest oznakowanie ruchu jednokierunkowego czerwonym kółkiem i ukośną kreską. Oznacza to, że cały ruch na tym odcinku odbywa się tylko w jednym kierunku, a jeśli chcesz jechać w przeciwnym kierunku, musisz skręcić przed dotarciem do tego znaku.

Ograniczenia prędkości. Ograniczenia prędkości są oznaczone zielonymi okręgami, które określają maksymalną dopuszczalną prędkość pojazdów na danym odcinku drogi (okręgi te można znaleźć także w innych miejscach na znakach). Pamiętaj, aby kontrolować swoją prędkość, aby jej nie przekroczyć!

Znaki drogowe zakazu

Najczęściej spotykany znak na drodze to taki, który zabrania zatrzymywania się i parkowania, wyprzedzania, zmiany pasa ruchu lub zjeżdżania z jezdni. Można również spotkać znaki zakazujące ruchu określonym rodzajom pojazdów - ciężarówkom, autobusom, rowerom lub motocyklom.

Jeśli zobaczysz znak z czerwonym kółkiem i ukośnikiem nad nim, oznacza to, że nie wolno wyprzedzać ani przejeżdżać. Jeśli jesteś zmuszony wyprzedzić kogoś, kto jedzie wolniej od Ciebie, musisz jak najszybciej zjechać przed niego i wrócić na swój pas ruchu. Na autostradzie znajdują się również znaki informujące o tym, że coś jest zabronione. Może to być znak przedstawiający krowy przechodzące przez autostradę - oznacza to, że zwierzęta gospodarskie nie mogą poruszać się po autostradzie, więc nie pozwól im przez nią przebiec! Mogą to być również znaki dla pojazdów wolnobieżnych, takich jak traktory i powozy konne.

Znaki drogowe nakazu

Obowiązkowe znaki drogowe to takie, które muszą być przestrzegane przez cały czas.

Stop (zatrzymanie lub postój). Wskazuje na zatrzymanie się ruchu na drodze.

Ustąp pierwszeństwa. Jest to polecenie dla kierowców, którzy mają pierwszeństwo przed pojazdami znajdującymi się na tej samej drodze, ale nie na skrzyżowaniu, i muszą ustąpić im pierwszeństwa.

Zakaz wjazdu tylko dla pojazdów i pieszych (wjazd zabroniony). Znak ten zabrania wjazdu na określony obszar, zazwyczaj ze względów bezpieczeństwa, np. na plac budowy, lub z innych tymczasowych powodów.

Zakaz wyprzedzania/zabronione wyprzedzanie (zakaz mijania). W Polsce znak ten stosuje się w przypadkach, gdy wyprzedzanie jest niedozwolone, a nie tylko wtedy, gdy wyprzedzanie jest zabronione białą linią zakazu wyprzedzania na poboczu drogi.

Jednopasmowa autostrada/dwujezdniowa droga z jednym kierunkiem ruchu (jednopasmowa). Kierunki te obowiązują wszędzie poza skrzyżowaniami. Oznacza to, że należy korzystać tylko z jednego pasa dwupasmowej autostrady lub drogi dwujezdniowej o jednym kierunku ruchu - nie można jechać nawet częściowo po dwóch pasach, jeśli obowiązuje jeden kierunek ruchu.

Jednopasmowa autostrada/dwupasmowa droga ekspresowa o dwóch kierunkach ruchu (dwupasmowa). Kierunki te obowiązują wszędzie poza skrzyżowaniami.

polskie znaki drogowe

Znaki drogowe informacyjne

Na polskich drogach można spotkać wiele znaków. Niektóre z nich z pewnością rozpoznasz, inne będą dla Ciebie nowością.

Niebieski znak oznacza, że droga jest autostradą. Nie ma tam ograniczenia prędkości, a inne drogi muszą ustąpić pierwszeństwa tym, którzy jadą tą drogą.

Zielony znak z białą obwódką oznacza, że jest to droga dwujezdniowa, a maksymalna dozwolona prędkość wynosi 130 km/h (80 mph).

Żółty znak z czarnym obramowaniem oznacza, że maksymalna dozwolona prędkość wynosi 60 km/h (40 mph). Należy również przestrzegać wszystkich innych znaków drogowych umieszczonych na tego typu drogach.

Jednym z najważniejszych znaków w Polsce jest pomarańczowy trójkąt z wykrzyknikiem w środku. Oznacza on miejsce, z którego nie można zawrócić - na przykład skrzyżowanie, na którym jest tylko jeden wyjazd. Na tego typu skrzyżowaniach należy również zwracać uwagę na znaki nakazu - np. czy wolno przejechać na inny pas ruchu, czy też nie.

Kwadratowy biały znak z czarnym napisem oznacza, że przed Tobą jest skrzyżowanie i kierowcy powinni zachować ostrożność podczas przejazdu przez nie. Dotyczy to skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej oraz skrzyżowań, na których ruch odbywa się z obu kierunków w równych ilościach - np. na rondach lub rondach o ruchu okrężnym.

Znaki drogowe ostrzegawcze

Pierwszą rzeczą, jaką należy wiedzieć o polskich znakach drogowych, jest to, że występuje w nich więcej rodzajów znaków ostrzegawczych niż w jakimkolwiek innym kraju europejskim. Cztery główne znaki ostrzegawcze w Polsce to: "znak stopu", "znak ustąp pierwszeństwa", "przejście dla pieszych" i "niebezpieczne przejście".

Znak stop: Znak ten oznacza zatrzymanie lub ustąpienie pierwszeństwa. Stosuje się go w miejscach, gdzie należy ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom lub gdzie kierowca ma pierwszeństwo, ale inne pojazdy mogą przejechać przez skrzyżowanie lub wyprzedzać.

Znak ustąp pierwszeństwa: Znak ten wskazuje drogę z wyższym pierwszeństwem, która zawsze będzie miała pierwszeństwo przed samochodami jadącymi tą samą drogą z niższym pierwszeństwem. Na takich skrzyżowaniach często znajdują się przejścia dla pieszych.

Przejście dla pieszych: Przejście dla pieszych: chodnik oznaczony równoległymi liniami, na które nie mogą wjeżdżać samochody, gdy piesi oczekują na przejście.

Niebezpieczne skrzyżowanie: Niebezpieczne przejścia oznaczają zwykle przejazdy kolejowe, ale można je znaleźć także na lotniskach, dworcach autobusowych itp.

Podstawowe informacje o znakach drogowych w Polsce
Artykuł dodany prze user9 · 11-05-22